Despre proiect

S.C. PROMOART S.R.L., în calitate de Beneficiar,  a finalizat implementarea proiectului cu titlul „EXTINDEREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE REALIZARE A ACTIVITATILOR DE TIPARIRE ÎN SCOPUL CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PROMOART SRL”, SMIS 114276, contract finanțare nr. 2570/06.07.2018, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – ”Spirjinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de extinderea capacității avansate de desfășurare a activităților de tipărire în scopul îmbunătățirii și consolidarii competitivității societății PROMOART SRL în piață prin dotarea cu echipamente performante.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

OS1: Dotarea societății cu 16 echipamente performante, 14 active necorporale, inclusiv echipamente mai eficiente energetice, până la finalul implementării proiectului;

OS2: Realizarea inovării de produs și proces prin introducerea de tehnologii moderne conforme standardelor de calitate internaționale care vor avea ca efect atât o reducere a timpului de prestare a serviciilor, cât și o creștere a calității acestora;

OS3: Creșterea vizibilității și eficienței societății prin:

✓ Participarea la târguri internaționale în domeniu în calitate de expozant ce va conduce la creșterea cotei de piață și a notorietății societății în domeniul activității de tipărire pe piața națională și internațională

✓ realizarea activităților de informare și publicitate

✓ certificarea sistemelor de management și a activității de tipărire

✓ auditarea societății.

Rezultate proiect:

1. 1 proiect implementat

• 4 Rapoarte de activitate trimestriale

• Cereri de rambursare/cereri de plata

• 4 Rapoarte de progres

2. Achiziția de active corporale si necorporale:

• 16 echipamente

• 1 set echipamente specifice obținerii unei economii de energie

• 14 active necorporale

3. Achiziția de servicii:

• Inovarea de proces și serviciu și validarea acestora prin

○ Certificarea sistemelor de management ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

○ Certificarea procesului de tipărire în conformitate cu EN ISO 12647-2/7/8:2013

• Participarea la cel puțin 1 targ internațional în calitate de expozant, în domeniu

• Informare și publicitate

• Audit proiect


Valoarea totală a proiectului este de 1.617.613,35 lei, valoarea sumei nerambursabile fiind de 974.264,05 lei.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana va rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro