DECLARAȚIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI
SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE A MANAGEMENTULUI PROMOART

Scopul principal al organizației noastre este de a oferi pieței produse și servicii de calitate în domeniul grafică și Print de Mari Dimensiuni indoor și outdoor, tipar digital și offset, materiale promoționale, sisteme de expunere, servicii personalizare, care să aducă satisfacția clienților și partenerilor noștri, în strânsă corelare cu grijă față de mediu și angajați. În acest sens implementăm metode performante de lucru și de monitorizare și dezvoltăm parteneriate reciproc avantajoase cu furnizori de renume în domeniu.

Avem deja experiența unui personal calificat, care și-a îmbunătățit continuu nivelul de pregătire şi a reuşit să se impună prin rezultatele sale. De aceea, nu vom renunţa niciodată la valorile care ne caracterizează şi pe care le urmărim în munca noastră de fiecare zi:

  • • înţelegem nevoile clienţilor și ale altor părți interesate și suntem o echipă dedicată acestora
  • • colaboratorii noștri au deplină încredere în parteneriatul pe care l-am construit
  • • dorim dezvoltarea durabilă a organizației noastre, cu respectarea cerințelor de reglementare aplicabile domeniului în care ne derulăm activitatea, inclusiv conformarea cu cerințele legale și alte cerințe de mediu și sănătate și securitate ocupațională
  • • adoptarea unei atitudini proactive în prevenirea poluării mediului înconjurător, prevenirea rănirilor şi a îmbolnăvirilor profesionale

Pentru realizarea acestor năzuințe am stabilit urmatoarele obiective concrete:

  • • reducerea consumurilor de resurse, îmbunătățirea gestiunii deșeurilor și a substanțelor chimice periculoase
  • • creșterea portofoliului de clienți activi
  • • reducerea poluării atmosferice și a nivelului noxelor la locul de muncă
  • • reducerea nivelui de risc de accidentare/îmbolnăvire profesională și menținerea la "0" a numărului accidentelor de mediu și a accidentelor de muncă, atât în rândul angajaților cât și pentru contractori
  • • îmbunătățirea comunicării cerințelor de mediu și SSO către furnizori

Managementul companiei este orientat spre performanța, promovarea și dezvoltarea profesională și individuală a angajațior, aceștia fiind considerați, mai mult decât executanți, parteneri în crearea și dezvoltarea organizației. Țintim să oferim membrilor organizației satisfacția unui loc de muncă într-un mediu sigur și prietenos.

Grija pentru lucrul bine făcut, dorința fiecăruia dintre noi de a-și aduce contribuția la succesul organizației sunt o permanentă preocupare a tuturor angajaților. Respectul față de colegi, față de clienți și, nu în ultimul rând, față de organizație este aplicat în activitatea de zi cu zi.

Organizația noastră și-a propus menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. În tot ceea ce facem, implementarea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat din cadrul organizației ne ghidează acțiunile, în vederea satisfacerii cerințelor clienților și așteptărilor partenerilor noștri.