Your browser does not support JavaScript!

PRINT de MARI DIMENSIUNI - Promoart SRL

Promoart SRL

POLITICA ORGANIZAȚIEI

DECLARAȚIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI
SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE A MANAGEMENTULUI PROMOART

Scopul principal al organizației noastre este de a oferi pieței produse și servicii de calitate în domeniul grafică și Print de Mari Dimensiuni indoor și outdoor, tipar digital și offset, materiale promoționale, sisteme de expunere, servicii personalizare, care să aducă satisfacția clienților și partenerilor noștri, în stransa corelare cu grijă față de mediu și angajați. În acest sens implementăm metode performante de lucru și de monitorizare și dezvoltăm parteneriate reciproc avantajoase cu furnizori de renume în domeniu.

Avem deja experiența unui personal calificat, care și-a îmbunătățit continuu nivelul de pregătire şi a reuşit să se impună prin rezultatele sale. De aceea, nu vom renunţa niciodată la valorile care ne caracterizează şi pe care le urmărim în munca noastră de fiecare zi:

Pentru realizarea acestor năzuințe am stabilit urmatoarele obiective concrete:

Managementul companiei este orientat spre performanța, promovarea și dezvoltarea profesională și individuală a personalului, aceștia fiind considerați, mai mult decât executanți, parteneri în crearea și dezvoltarea organizației. Țintim să oferim membrilor organizației satisfacția unui loc de muncă într-un mediu sigur și prietenos.

Grija pentru lucrul bine făcut, dorința fiecăruia dintre noi de a-și aduce contribuția la succesul organizației sunt o permanentă preocupare a tuturor angajaților. Respectul față de colegi, față de clienți și, nu în ultimul rând, față de organizație este aplicat în activitatea de zi cu zi.

Organizația noastră și-a propus menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. În tot ceea ce facem, implementarea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat din cadrul organizației ne ghidează acțiunile, în vederea satisfacerii cerințelor clienților și așteptărilor partenerilor noștri.

Powered by
Cont revanzator